Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.03.2021 11:00 (Üye) Soru : 2020 yılında bir müşterime gerçek usul vergi mükellefiyeti açtım. Müşterim pazar yeri satın alıp kiralayacaktı. Lakin şu ana kadar hiçbirşey yapmadılar, sürekli boş beyanname verdik. Müşterim gerçek usulden basit usule dönebilir miyim diye soruyor. Ne dersiniz?

Cevap : Gerçek usulden Basit usule geçiş; Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartları topluca taşıyan ve arka arkaya son iki yıl alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her biri aynı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olan gerçek usule tabi mükellefler, bu şartın gerçekleşmesini izleyen yılın Ocak ayının başından otuz birinci günü akşamına kadar yazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları halinde basit usulde vergilendirmeye geçebileceklerdir. Söz konusu mükelleflerin, anılan Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmaması ve diğer şartları da topluca taşımaları gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.