Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.03.2021 12:21 (Üye) Soru : MERHABA KOLAY GELSİN ELEKTİKÇİ OLARAK FAALİYET GÖSTEREN BİR MÜKELLEF MALZEMESİ YAPTIRAN KİŞİDEN SADECE İŞÇİLİĞİ İÇİN ALACAĞI ÜCRETTE TEVKİFAT OLACAKMI FATURA KESİLİRLEN TEVKİFATLI MI VE TEVKİFAT VARSA ORANI NEDİR TESEKKÜRLER

Cevap : VERİLEN HİZMET AŞAĞIDAKİ KURUMLARA YAPILMASI HALİNDE KDV TEVKİFATI YAPILIR.BUNLAR DIŞINDAKİ VERGİ MÜKELLEFİ OLAN KİŞİ VE KURULUŞLARA VERİLEN HİZMET DEN KDV TEVKİFATI YAPILMAZ. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler " " KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **KANUNLA KURULAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, (Oda ,Baro ) **BANKALAR , SİGORTA ve reasürans şirketleri, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA SÖZ KONUSU ALICILAR TARAFINDAN (5/10) ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULANIR.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.