Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.03.2021 13:19 (Üye) Soru : Merhaba Müşterimizin aktifinde kayıtlı gayrimenkulleri kiraya vermekte olup Kurumlar,Muhtasar ve KDV vergi mükellefi bir Limited Şirkettir. Şirketin Kiracıları arasında Bankalar ce İl sağlık Müdürlüğü bulunmaktasır. Bu kurumlara keseceğimiz faturada 5/10 KDV tevkifatı hesaplamamız gerekli midir? Teşekkürler İyi Çalışmalar

Cevap : EVET 5/10 Oranında KDV TEVKİFATI hesaplanacaktır. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler " " KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **KANUNLA KURULAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, (Oda ,Baro ) **BANKALAR , SİGORTA ve reasürans şirketleri, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA SÖZ KONUSU ALICILAR TARAFINDAN (5/10) ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULANIR.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.