Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2021 10:01 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, Sorum yurtiçinden KDV si %0 bedelle faturalı olarak alınan malın, yine yurtiçine yansıtma faturası kesilerek teslimi şeklindeki hizmetin KDV beyannamesindeki yeri ilgili olacaktır. Konuyu doğru aktarabilmek için işlemi bir örnekle anlatmak isterim. B-Kurumsal şirketi kendi personeline motivasyon amacıyla dağıtılmak üzere toplu sayıda "hediye kartı" nı hizmet tedarikçisi olan A-Promosyon şirketinden talep etmiştir. B-Kurumsal şirketi, A-Promosyon şirketinden faturada kart bedellerini alış maliyetine yansıtmasını, hizmet bedelini ise yine aynı faturada ayrıca belirterek düzenlemesini talep etmiştir. A-Promosyon şirketi talep edilen hediye kartlarını yurtiçinde hizmet veren C-Mağazacılık şirketinden %0 “sıfır” KDV li "e-faturalı" satın almış ve bedelini ödemiştir. ( C-Mağazacılık düzenlediği faturasında KDV siz satışın istisnası ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamaktadır.) A-Promosyon şirketi B-Kurumsala faturayı talep edildiği gibi, hediye kartlarını alış maliyetindeki gibi KDV siz ve birebir olarak yansıtmış, alt satırında ise sadece kendi hizmet bedeline %18 KDV eklemiştir. Yukarıdaki işleme istinaden A-Promosyon şirketi %0 KDV bedelle yansıtmış olduğu kartların tutarını kendi KDV beyannamesinde hasılat olarak gösterecek midir? Eğer gösterecek ise KDV beyannamesinin hangi bölümünde ve hangi açıklama/istisna ile belirtmelidir? Konu ile ilgili desteğinizi arz ederim.

Cevap : KDV de % 0 oranı yoktur. %1-8 ve 18 oran vardır. KDV de İstisna uygulanan veya KDV ne tabi olmayan işlemler vardır. Örneğinizde bahsedilen teslimlerin her safhasında % 18 KDV uygulanması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.