Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2021 09:21 (Üye) Soru : Merhaba, dilekçesinde haklı nedenle istifa etmek istiyorum diyen bir çalışanın çıkısını bu kod ile mi vermek gerekiyor. İşçi Haklı nedenin açıklamasını belirtmesi gerekiyormu. İhbar süresi duruyor ,işssizlik maası alıyr ve tazminat ödeme hakkımız mahkeme müracat eder ve kazanır ise ödenecektir.Konu hakkında bilginizi rica ederiz. Şayet böyle ise çıkmak isteyen herkes haklı nedenle istifa ediyorum diye dilekçe verir .

Cevap : şverenin iş akdini haklı nedenle ve derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanununun 25. Maddesinde düzenlenmiştir. İşbu maddenin “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” bendinde, “…İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi…” işveren için taraflar arasındaki iş akdini haklı ve derhal fesih hakkı olarak sayılmıştır. İşveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, devamsızlık durumunu öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. işçinin SGK çıkışının “29” “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu ile yapılması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.