Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2021 09:21 (Üye) Soru : Merhaba, çalışan haklı neden ile istifa edeceğini sözlü olarak belirtti. Tarafımıza herhangi bir yazılı bildirim yapmadı. ve sonrasındaki 2 gün üst üste mazeret belirtmeden de işe gelmedi(halada gelmiyor.) Bu durumda biz gelmediği günler için tutanak tutacağız.Ve bu tutankalardan sonra noterden ihtar mı cekmemiz gerekiyor. İhtarın içeriği işverenin haklı nedeni ile iş aktiniz fesh edilecekmidir olacaktır. Ve bizim bildirim süremiz ne kadardır. İşçinin işe gelmediği günden ne kadar süre içerisinde bu ihtarı çekmemiz ve işçinin çıkısını yapmamız gerekir. Bilginizie rica ederiz. Teşekkür ederiz

Cevap : şverenin iş akdini haklı nedenle ve derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanununun 25. Maddesinde düzenlenmiştir. İşbu maddenin “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” bendinde, “…İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi…” işveren için taraflar arasındaki iş akdini haklı ve derhal fesih hakkı olarak sayılmıştır. İşveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, devamsızlık durumunu öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. işçinin SGK çıkışının “29” “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu ile yapılması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.