Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2021 09:20 (Üye) Soru : Merhabalar, 7263 sayılı kanun değişikliği 7.maddesine göre, net ücret alan Ar-ge çalışanının beyannamede terkin edilecek verginin hesaplanması sonucunda brüt ücret artıyor. Buna bağlı olarak artan brüt ücret üzerinden SGK matrah ve maliyetleri de artacak mı? Teşekkürler.

Cevap : SGK 18.06.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı işveren işlemleri genelgesinde: 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge çalışması olan ve net ücret sistemine göre çalışan sigortalının, ücretinin brütleştirilmesi ve SGK matrahının nasıl tespit edileceği hususuna açıklık getirilmiştir. 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti kapsamındaki kazançları üzerinden gelir vergisi hesaplandığı, ancak hesaplanan bu tutarın muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edildiği, Sigortalının net ücretinin ise, brüt ücretinden kanunen yapılması gereken kesintilerin çıkarılması suretiyle bulunduğundan, Sigortalının net ücretinin: Net ücret = Brüt Ücret - Sosyal Sigorta Primi (İşçi payı) – İşsizlik Sigortası Primi (İşçi Payı) - Gelir Vergisi - Damga Vergisi Sigortalının brüt ücretinin: Brüt ücret = Net Ücret + Sosyal Sigorta Primi (İşçi payı) + İşsizlik Sigortası Primi (İşçi Payı) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi Formüllerine göre hesaplandığı, Dolayısıyla, 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin için GV istisnası uygulanmadığından, net ücret sistemine göre çalıştırılan sigortalıların brüt ücretleri (SPEK) hesaplanırken GV ve DV’nin dikkate alınacağı, Bu durumda; A = Brüt Ücret B = Net Ücret Sigorta Primi İşçi Payı Toplam Tutarı = (A x 15/100 ) =15A/100 Gelir Vergisi Matrahı = A- 15A/100 = 85A/100 Gelir Vergisi Tutarı = 85A/100 x 15/100 = 1275A/10000 Damga Vergisi Tutarı = A x 759/100000 = 759A/100000 B = A- 15A/100 - 1275A/10000 - 759A/100000 B = (100000A- 15000A- 12750A- 759A) / 100000 100000 B = 71491A A = 100000B/71491 Formülü ile net ücretten brüt ücretin hesaplanacağı açıklanmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.