Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2021 14:41 (Üye) Soru : Sayın Danışman; 2020 yılı içinde birden fazla işverenden alınan ücretlerden, (birinci işveren hariç) birinci işverenden sonraki işverenlerden alınan ücretlerin sınırı aşıp aşmadığının tespiti için 49.000 TL ile karşılaştırılması, brüt ücretlerin toplamıyla mı yoksa SGK pirimi ve diğer indirimlerin brüt ücretten düşüldükten sonraki kalan tutarların (vergi matrahlarının)ı toplamıyla mı yapılır? Saygılarımla

Cevap : Hesaplamada dikkate alınacak tutar GAYRİSAFİ TUTARDIR (Brüt ücret)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.