Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2021 14:51 (Üye) Soru : Merhaba, 2020 Yılı ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde tek bir işverenden alınan ve 600 bin TL üzeri ücreti beyanı ile ilgili bir soru sormak istiyorum. 2020 Ücret gelirinin beyanında bordrodan alınan 2020 Kümülatif gelir vergisi matrahı dikkate alınmaktadır. Bu tutar üzerinden işçi adına ödenen sosyal güvenlik destekleme primi indirim olarak düşülebilmekte midir? bu tutarın indirim olarak dikkate alınabilmesi için brüt ücret mi dikkate alınmalıdır? Şimdiden Teşekkürler, Saygılarımla, Eren YAMAN

Cevap : Hesaplamada dikkate alınacak tutar GAYRİSAFİ TUTARDIR (Brüt ücret) Vergi matrahı dikkate alınmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.