Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2021 09:19 (Üye) Soru : Merhaba çalışan 16-17 işe gelmedi 18 noter ihtarnemesi çekildi.3 gün içinde izahat vermesi istendi.İşçinin çıkısını 18+3=21.de mi yapacağız. 6 günlük süre ne içindir. Ayrıca çıkış yapılacak güne kadar tutanak tutmaya gerek varmı. 29 Çıkış yapmış olmamız işçinin dava acma yolunu kapatırmı. Ayrıca biz bu durumda kişiden ihbar taz. talep edebiliyormuyuz. Bilginizi rica ederiz,Teşekkür ederiz

Cevap : İşverenin iş akdini haklı nedenle ve derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanununun 25. Maddesinde düzenlenmiştir. İşbu maddenin “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” bendinde, “…İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi…” işveren için taraflar arasındaki iş akdini haklı ve derhal fesih hakkı olarak sayılmıştır. İşveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, devamsızlık durumunu öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. işçinin SGK çıkışının “29” “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu ile yapılması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.