Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2021 09:20 (Üye) Soru : Merhaba... 7256 saylı teşvikten faydalandık.. Tahakkuk fişinde emanette gözükecektir diyor... Fakat sgk primi ödeme yaparken herhangi bir indirim olmuyor... yapılması gereken bir işlemmi var... ne zaman mahsup vs olacak... teşekkür ediyorum

Cevap : 17256 kanun numarası ile yapılacak bildirimlerde, destek karşılığı indirim tutarının (sigortalının prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar) tahakkuk fişinde gösterilmeyeceği, tahakkuk fişinde "indirim emanette gösterilmiştir" açıklama mesajının görüntüleneceği, 17256 kanun numaralı belge karşılığı indirim tutarı, 17256 kanun numaralı muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin onaylanmasının ardından ilgili ayın sonuna kadar SGK tarafından işverenlerin işyeri emanet hesaplarında gösterilmesinin sağlanacağı ve borca mahsup yoluyla işlemlerin gerçekleştirileceği, Bu durumda 17256 kanun numaralı belgenin onaylandığı ilgili dönemin banka borç sorgulaması sırasında işverenlerce 17256 kanun numarasından karşılanacak destek tutarı indirimsiz tutar olarak görüntüleneceği, anılan kanun numarası ile belge veren işverenlerin tereddüde düşmemeleri gerektiği, 17256 kanun numaralı belgenin onaylanmasının ardından indirim tutarının işyeri emanet hesaplarında yer alacağı, SGK tarafından merkezden periyodik aralıklarla çalıştırılacak sistemle sağlanacağı, aynı zamanda işyerlerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından da emanet oluşturma ve borca mahsup etme yönünde gerekli işlemlerin yapılabileceği, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesine ilişkin usul ve esasların 2020/50 sayılı Genelge ile detaylı olarak açıklandığı, Belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.