Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.03.2021 08:53 (Üye) Soru : Merhaba Ziraat bankasına kesilen kira faturasında kdv tevkifatı var mı, yapılıyor ise oranı yuzde kaç olmalı ?

Cevap : 01/03/2021 Tarihinden itibaren G.menkul sahibi mükellef tarafından bankaya kiralanan yer için düzenlenecek Kira Faturasında hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler " " KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, **BANKALAR , SİGORTA ve reasürans şirketleri, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer BÜTÜN HİZMET ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında kdv tevkifatı uygulanır. .
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.