Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.03.2021 14:50 (Üye) Soru : Rusya' da mukim bir firma Türkiye'den mutfak eşyası türünde mal ithalatı yapacaktır.Bu 2 firmayı mükellefiyeti olmayan gerçek kişi yapacaktır. Gider pusulası ile vergisel boyutunun tamamlanmasında mevzuata aykırılık var mıdır.Saygılarımla,

Cevap : Vergi mükellefi olmayan kişi ticari faaliyette bulunamaz.Sizin yorumunuza göre Rusya daki firma gider pusulası düzenleyecek ! Böyle bir uygulama olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.