Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.03.2021 15:03 (Üye) Soru : MRB.FASON İŞİ İLE İŞTİGAL EDEN BİR MÜKELLFİMİZİN 2020 YILI HASILATI 195.000,000.TL. BU MÜKELLEF 2021 YILINDA BİLANÇO ESASINA TABİ OLUR MU?

Cevap : VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR (FASON İŞİ HİZMET SATIŞIDIR. BU MADDE KAPSAMINDADIR.) 2020 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 150.000.- TL (%20) fazlası = 180.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. ÖRNEĞİNİZDEKİ RAKAMA GÖRE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTULUR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.