Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.03.2021 15:26 (Üye) Soru : Sayın danışmanım merhabalar . Yeni kdv tevkifatı uygulamasında avukatlarla alakalı düzenleme mevcut tebliğ ile baroların yaptığı açıklamarda farklar bulunmaktadır . tebliğde 5/10 diye ibare geçerken baronun yaptığı açıklamada 9/10 ibaresi geçiyor sadece... 1- bizim avukat mükellefimiz şirketlere avukatlık hizmeti veriyor tevkifata tabimidir ? Mükellefime sorduğumda yaptığı sözleşmelerde avukatlık ve danışmaklık ibaresi geçtiğini söyledi. Bu durumda ne yapmamız gerekir smm düzenlerken tevkifatlımı tevkifatsızmı düzenleyecektir. 2- aynı zamanda CMK 'yada makbuz düzenliyor çok nadir olsada cmk ya kestiği makbuzda tevkifat olacakmıdır ? ve hangi oranda olacaktır ?

Cevap : 1- Barolar yanlış yorumluyor 9/10 oranı BELİRLENMİŞ ALICILARA yapılacak "danışmanlık hizmeti" içindir. Bu hizmet için belirlenmiş alıcılar ile DANIŞMANLIK HİZMETİ sözleşmesi olması gerekir. Normal Avukatlık hizmetin de KDV tevkifatı olmaz. 2- Yeni düzenle ile ; Avukatların CMK hizmeti karşılığında savcılıklara düzenledikleri makbuzlarda ve Adalet Bakanlığına bağlı arabulucuların savcılıklara düzenledikleri makbuzlarda 35 nolu KDV Genel Tebliği uyarınca 5/10 KDV tevkifatı uygulamaları gerekir. (ADALET BAKANLIĞI 5018 SAYILI YASAYA TABİDİR.) 01/03/2021 Tarihinden itibaren Avukatların SMMM lerin YMM lerin ve Diğer Serbest meslek erbapları veya tüm TACİRLER tarafından AŞAĞIDAKİ kurum ve kuruluşlara HİZMET vermeleri halinde düzenlenecek e-smm da , Fatura da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler " " KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI, **Bankalar ,sigorta ve reasürans şirketleri, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA SÖZ KONUSU ALICILAR TARAFINDAN (5/10) ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULANIR Not : Bu yorumumuzu Avukat müşterinize iletiniz Avukat da Baroya iletsin.Baro bakış açılarını ve yorumunu değiştirir..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.