Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2021 08:47 (Üye) Soru : Merhaba Sayın danışman, 66.500 TL SMK zararı olan kişinin,120.000 TL GMSİ (işyeri) kira geliri bulunmaktadır. Kira stp. 18.700 tl , SMK stopaj tutarı 5.670 TL dir. Kira gelirlerini beyan etmek durumundamıyız.

Cevap : MESLEKİ ZARAR -66.500 TL İş yeri kira geliri 120.000 TL Gelirin, tevkif suretiyle vergilendirilmiş iş yeri kira geliri ile Ticari kazancından oluşması nedeniyle G V Kanunun 85 ve 86/1-c maddesi uyarınca vergiye tabi gelirin hesabında dikkate alınan mesleki faaliyetinden doğan zarar ile iş yeri kira gelirinin toplamı olan (-66.500 + 120.000) 53.500 TL, 2020 yılı için geçerli olan 49.000 TL'lik beyan haddini aştığı için, iş yeri kira geliri ve zarar beyan edilir. kalan tutar üzerinden vergi hesaplanır.hesaplanan vergiden kesilen vergiler mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.