Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2021 09:27 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışmanım, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde (Seri No:35) RG-16/2/2021-31397 yapılan değişiklikle “ Sendikalar ve üst kuruluşları” 1 Mart 2021 tarihinden itibaren Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu sıfatıyla “Belirlenmiş Alıcılar” grubuna dahil edilmiştir. Mükellefim Sendikanın ticari işletmesi olmadığından, KDV mükellefiyeti bulunmamaktadır. 1- Mükellefim sendikaya 2021 Mart döneminden itibaren Vergi Dairesinden “0015 VERGİ TÜRÜ KODUNDA” sorumlu sıfatıyla mükellefiyet açtıracak mıyım? 2- Mükellefim Sendikaya Hukuk Danışmanı olarak hizmet veren Avukat düzenlediği Serbest Meslek Makbuzunda hangi oranda tevkifat yapacak? 3- SMMM olarak hizmet verdiğim mükellefim sendikaya düzenleyeceğim Serbest Meslek Makbuzunda hangi oranda tevkifat yapacağım? Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.

Cevap : 1-Evet KDV mükellefiyeti açılacak. 2-Avukat düzenleyeceği e-smm de HUKUKİ DANIŞMANLIK ibaresi kullanır ise düzenlenecek e-smm de 9/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanacaktır. 3-SMMM verdiği hizmet için düzenlenecek e-smm de MALİ DANIŞMANLIK ibaresi olur ise 9/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanacaktır. e-smm da muhasebe / mali müşavirlik hizmeti olur ise KDV tevkifat oranı 5/10 olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.