Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2021 11:04 (Üye) Soru : Merhaba avukatların arabuluculuk hizmetleri için getirilen tevkifat uygulması hakkında bir sorum olacak. aynı gün içinde aynı danışan için darklı dosyalarına makbuz düzenlenmesi gerekiyor. Fakat dosyaların bazılarının 1000 tlnin altında bazıları 1000 tl nin üzerinde ödemesi var. Bu durum da makbuzları tek tek kesip sınırın altındaki dosyalara tevkifat uygulamayacak mı? yoksa yine ayrı ayrı kesip aynı gün içinde aynı danışana kesildiği için hepsine tevkifat mı uygulayacak ?

Cevap : Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000.-TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır. Yukarıdaki hükümler KDV uygulama tebliğinden alınmıştır. Buradaki hükme göre her fatura için KDV tevkifaı yapılması görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.