Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2021 12:38 (Üye) Soru : Soru: Merhaba, limited şirket olarak bir müzik yapım şirketi kurulacak. Ortaklardan sadece bir tanesi müzik üretecek ve mesama kaydı olacak. Bu durumda müzik üreten kişinin serbest meslek makbuzu kesmesi gerekiyor mu yoksa sadece şirket adına fatura mı kesilecek? Cevap:Sayın, Limited şirket fatura düzenler ortağının özel durumu ( Mesam ile ilgili) vergi uygulamasını değiştirmez. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Ama bu üretilen eserler şirketin faaliyetleri arasında olacak bu durumda üreten kişinin durumu nasıl olucak nasıl fatura edilecek ve bu şirkette nasıl aktifleştirilecek ?

Cevap : Üreten kişiden alınan eser İçin GVK 18.maddeye göre işlem yapılır. Yapılacak ödemeden % 17 GV stopajı yapılır . Ayrıca (2) nolu KDV beyannamesi ile beyanname verilir ve KDV ödenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.