Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2021 13:53 (Üye) Soru : Merhabalar Vize hizmeti sunan firmanın Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler dahil mi?Tevkifat oranı NEDİR? İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap : Vize hizmeti mal satışı değildir. Hizmet teslimidir. Aşağıdaki kurum ve kuruluşlara KDV dahil 1.000 TL nin üstünde hizmet satılır ise 5/10 KDV tevkifatı hesaplanır.Nihai tüketicilere verilen hizmet için KDV tevkifatı hesaplanmaz. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , (Vize firması KDV mükellefidir. ) **5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, **Bankalar ,SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında kdv tevkifatı uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.