Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2021 15:17 (Üye) Soru : Mrhb. Şahıs firması üzerinden sigortalı olan personellerimizi yeni açmış olduğumuz aynı şahsa ait limited şirket üzerine hangi kod üzerinden yapılması gerekir.Çıkışları yapılınca 16 koddan çıkış yapılamadığını bilmekteyiz.Çalışanların saklı haklarının yasal olarak kalmasını istiyoruz çıkış kodu olarak hangi koddan çıkış yapılabilir.(Hakların sürmesi için)Tşk.

Cevap : İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir. Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası tescil edilmeyecek, işlemlerin eski işyeri numarasından devam ettirilebilmesi için, devir veya intikale ilişkin gerekli değişiklikler tescil kütüklerine kaydedilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.