Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2021 15:19 (Üye) Soru : Merhaba, 2020/12: 2 kişi, 2021/01: 2 kişi, 2021/02: ?? ( 2 kişivardı biri ayrıldı ama aynı ay içinde başka biri daha işe alındı) İşe alınan bu yeni kişi için 27256 sayılı teşvikten yararlanma durumu nedir? Yani bu kişi bir kaç ay sonra istifa ettiğinde geriye 1 çalışan kalacak bu durum, bize uygun mu? (Bu şartlarda yeni kişiyi bu teşvikten yararlandırmalı mıyım, yararlandırMAMALI mi?) Teşekkür ederim..

Cevap : 27256 prim desteğinin belge işlemleri ile ilgili SGK duyurusunda: a) https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden erişilecek “İşveren Sistemi / Teşvikler ve Tanımlar / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama / 27256 İlave İstihdam” ekranları vasıtasıyla tanımlama yapılması gerektiği, b) Tanımlaması yapılan sigortalı/sigortalılar için 2020/12.ay/dönemi itibariyle ve tanımlama yapılan dönemlerle sınırlı kalmak kaydıyla MUHSGK sisteminden 27256 kanun numaralı MPHB verilebileceği, c) MUHSGK sisteminden 27256 kanun numaralı belge onayı aşamasında “koşullara uygun sigortalı bulunamadı, sigortalılarınızı kontrol ediniz” uyarı mesajı ile karşılaşılması durumunda, sigortalıların belge verilen dönem için 27256 kanun numarasından tanımlama kaydının bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerektiği, d) Sigortalının prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak destek tutarının tahakkuk fişinde gösterilmeyeceği, bunun yerine tahakkuk fişinde "indirim emanette gösterilmiştir" açıklamasına yer verileceği, e) Destek indirim tutarının ilgili ayın sonuna kadar işverenlerin işyeri emanet hesaplarında gösterileceğini ve borca mahsup edileceği, banka borç sorgulaması sırasında da 27256 kanun numarasından karşılanacak destek tutarının indirimsiz tutar olarak görüntüleneceğinden işverenlerin tereddüde kapılmaması gerektiği, f) https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden erişilecek “İşveren Sistemi / Teşvikler ve Tanımlar / Cari Dönem Hatalı Teşvik Sorgulama” menüsü vasıtasıyla en düşük ay sayısına ilave olunup olunmadığının kontrol edilebileceği, açıklanmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.