Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.03.2021 11:44 (Üye) Soru : ticari kar 100 bin ve şirkete ait olmayan şahsa ait olan kira geliri 30 bin ise eğitimde %10 u alırken ikisinin toplamı 130 binden mi almak gerekir yoksa ticari kardan 100binden mi? teşekkürler

Cevap : GVK 89/2 MADDE 89/ 2. BEYAN EDİLEN GELİRİN % 10'unu aşmaması , Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler). YUKARIDAKİ madde hükmüne göre BEYAN EDİLEN GELİR 100.000 +30.000 = 130.000 .-TL dir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.