Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.03.2021 12:04 (Üye) Soru : MERHABA MÜŞTERİMİZ KESTİĞİ FATURALARDA % 8 KDV UYGULUYORDU ANCAK 2 EYLÜLDE YAYINLANAN KDV İNDİRİMİNDE ÖZEL EĞİTİM VEREN ETÜT MERKEZLERİDE KAPSAMA GİRİYORMU NACE KODUMUZ 855905-ORTA ÖĞRETİME, YÜKSEK ÖĞRETİME, KAMU PERSONELİ VB. SINAVLARA YÖNELİK KURS VE ETÜT MERKEZLERİNİN FAALİYETLERİ GERİ DÖNÜŞLERİNİZİ RİCA EDERİZ.

Cevap : %1 KDV UYGULANACAK EĞİTİM YERLERİ 30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 01.09.2020 ile 30.06.2021 tarihleri arasında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için KDV oranı %1’e düşürülmüştür. Üniversite ve yüksek okullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için 1 Eylül 2020 ve 30 Haziran 2021 arasında (bu tarihler dahil) uygulanacak katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir. Özel eğitim veren kişi Milli Eğitim Bakanlığından izinli olarak yapıyor ise 30/06/2021 tarihine kadar KDV oranı % 1 . Aksi durumda % 18 KDV uygulanır. 2828 SAYILI KANUN Çocuk Yuvaları Yetiştirme Yurtları Kreş ve Gündüz Bakımevleri Huzurevleri Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Çocuk Destek Merkezleri Kadın veya Erkek Konukevleri Toplum veya Aile Danışma Merkezleri Aktif Yaşam Merkezi Sosyal Hizmet Merkezi 5580 SAYILI KANUN ( 5580 Sayılı kanun kapsamında) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kursları, özel öğretim kurslarını, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri , mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını Yabancı okullar Çeşitli kurslar: kişilerin sosyal, sanatsal, sportif, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek, isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını Özel eğitim okulu: Özel eğitim gerektiren bireylere hizmet veren, özel olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı özel öğretim kurumunu, Motorlu taşıt sürücüleri kursu
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.