Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.03.2021 16:21 (Üye) Soru : Gelir Vergisi mükellefi olan senarist mükellefimden serbest meslek makbuzu kesildi, %17 stopaj ile. Senaristler için olan 600.000TL. gelir vergisi istisnası kapsamına girdiği için gelir vergisi beyanımızda gelir istisna olduğundan stopajı yazabileceğimiz bir bölüm yok dolayısıyla stopaj iadesi beyanda gelmediği için iade talebinden de bulunamayacağız. Yardımlarınızı rica ederim.

Cevap : Konu ile ilgili olarak GVK 311 sayılı Genel tebliği inceleyiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200527-10.htm Diğer taraftan Beyanname formatı konusun da GİB e beyan bölümü ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.