Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.03.2021 16:09 (Üye) Soru : Özel muayene hizmeti veren mükellefimiz, Türkiye de yerleşik olmayan yabancı bir hastasına ameliyat hizmeti vermiştir. Yabancı vatandaşa fatura keserken KDV uygulaması ne şekilde olur? Fatura kdvli mi kdvsiz mi kesilmeli?

Cevap : Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, Münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen, Koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.) KDV’den istisnadır. (3065 s. K. 13/1-l maddesi) 6/7/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 19 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile istisna uygulamasının usul ve esasları belirlenmiştir. Söz konusu tebliği inceleyiniz. Tebliğde belirtilen koşullar var ise; KDV istisnası uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.