Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.03.2021 19:52 (Üye) Soru : Sn. Yetkili, Öncelikle saygılar sunar, kolaylıklar dilerim. Yatırım Teşvik belgesi sayesinde 6322 SGK kanun numarası ile indirimli verilen yatırım teşvik belgesindeki personel sayısındaki rakam ile ile sınırlı olarak verilen Aylık bildirgemiz bulunmaktadır. Aynı ilde halen "İLAVE 6 PUANLIK SİGORTA PRİMİ İNDİRİMİNİN" uygulandığı yürülülükte olan bölgede SGK dosyamız mevcuttur. Yatırım indirimi ile verilen aylık bildirgemizden faydalanamayan personellerimiz için ilave 6 puanlık indirimden yaralanılamayacağı söylenmiştir. Aynı anda 2 teşvikten yaralanmak söz konusu değilmiş. Bu sebeple diğer personellerimiz de 05510 sayılı kanun maddesi ile verilmektedir. Bu uygulamamız doğru olup olmadığı konusunda görüşlerinizi istirham ederim.

Cevap : 5510 sayılı kanunun 81. Maddesinin ikinci fıkrası ile 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanmaktadır. İlgili mevzuat hükmünde de açıkça belirttiği üzere bu teşvik belirlenen bölgelerde öncelikle sigortalının prime esas kazancı üzerinden 5 puanlık indirim ile ardından da prime esas alt kazanç üzerinden 6 puanlık indirim ile birlikte uygulanmaktadır. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik 5510 sayılı kanunun Ek 2. Maddesi kapsamında uygulanan teşvik ile Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Bu teşvikin uygulama esaslarını belirlemek üzere Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan 22/08/2012 tarih ve 2012/30 sayılı genelge uyarınca teşvik kapsamına giren bir sigortalı için öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden, ardından söz konusu öngörülen destekten yararlanılacaktır. Bu teşvik ile ilave 6 puanlık teşvikin aynı anda uygulanması mümkün değildir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.