Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.03.2021 10:26 (Üye) Soru : Merhaba, 'Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler' -Kısmi Tevkifata Tabi Mal ve Hizmet Niteliğinde olup 9/10 oranında Tevkifat uygulanmaktadır. Danışmanlık ile ilgili olarak; Örnek 1 Turizm Danışmanlığı, Örnek 2 Bir hizmet yada malın alımında aracılık edilmesi neticesinde yapılan Danışmanlık, Örnek 3 Bir şirketin konusu ile alakalı verdiği Danışmanlık hizmeti için, Örnek 4 Mali Müşavirler yada Avukatlar'ın verdiği Danışmanlık hizmetinde de 9/10 Tevkifat uygulanacak mıdır? Teşekkürler.

Cevap : BELİRLENMİŞ alıcılar ile SADECE DANIŞMANLIK sözleşmesi yapılmış ise ; 9/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI HESAPLANIR. Belirlenmiş alıcılar dışına verilen danışmanlık hizmetlerinde KDV tevkifaı olmaz. ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER: Piyasa etüt-araştırma, Ekspertiz, Plan-proje, Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler girmektedir. Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler bu bölüm kapsamında değerlendirilecektir. Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilecektir. Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir. Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.