Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2021 13:20 (Üye) Soru : merhaba mart ayında işe alınan personel 27256 sayılı kanun teşviki 3 ay sistem tarafından veriyor 3 ay sonrada 27103 sayılı kanundan faydalanma hakkı gözüküyor ilk 3 ay 27256 dan faydalanıp sonrasında 27103 den faydalanmamızda sorun olur mu tşk

Cevap : Sigortalı Yönünden Teşvikten Yararlanmak için; a) 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınmış olması, b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizolması, c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1 -(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları, İşveren Olarak Teşvikten Yararlanmak için; a) Özel sektör işveren iolması, b) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması c) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları, ç) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.