Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.03.2021 13:31 (Üye) Soru : işçi sağlığı ve İş güvenliği işi yapan bir firmayız. Fatura keseceğimiz firma bir sigorta şirketidir. Mart 2021 tarihinde keseceğimiz fatura için 9/10 oranında tevkifat uygulamamız gerektiği konusunda ısrarcılar. Gerekçe olarak sundukları şey ise parantez içinde yazıyorum. (İş sağlığı güvenliği hizmetini uzaktan değil, ayarlamış olduğunuz bir çalışanı şirketimize göndererek yapıyorsunuz. İşin özünde sizden iş gücü temin hizmeti alıyoruz aslında. Bu bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekir ve 9/10 oranında tevkifat yapılması daha uygun olacaktır. Bu konu gayet net ve açıktır.9/10 olarak tevkifatlı kesmenizi rica ederim.) şeklindedir. Yardımlarınızı rica ediyorum. Teşekkür ederim.

Cevap : 01/03/2021 Tarihinden itibaren TÜM MÜKELLEFLER tarafından AŞAĞIDAKİ kurum ve kuruluşlara HİZMET vermeleri halinde düzenlenecek e-smm da , Fatura da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, **Bankalar ,SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında kdv tevkifatı uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.