Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.03.2021 13:45 (Üye) Soru : Bildiğiniz gibi; 16.02.2021 tarihli 35 Seri No’lu Katma Değer Verg isi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile tevkifat yapmakla yükümlü alıcılara ekleme yapılmış ve bir kısım hizmet ve mal alımları tevkifat konusuna dahil edilmiştir. Buna göre Tebliğde belirlenmiş alıcılara 1.000.- TL. nin üstündeki aylık hizmet verdiğimiz müşterilerimize de Tevkifatlı Kdv.li Serb. Meslek makbuzu mu düzenleyeceğiz.* Teşekkür ederim.

Cevap : 01/03/2021 Tarihinden itibaren Avukatların SMMM lerin YMM lerin ve Diğer Serbest meslek erbapları veya tüm TACİRLER tarafından AŞAĞIDAKİ KURUM VE KURULUŞLARA HİZMET vermeleri halinde düzenlenecek e-smm da , Fatura da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. (KDV dahil 1.000 TL nin üstünde) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, **Bankalar ,SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında kdv tevkifatı uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.