Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2021 20:15 (Üye) Soru : Öncelikle sormuş olduğumuz sorularla alakadar olup biz meslek mensuplarına ve stajyerlere vermiş olduğunuz katkılardan dolayı çok teşekkür ederim. Firmamız işleri gereği Türkiye'nin farklı illerinde işler yapmakta ve her iş için ayrı ayrı ana işveren altında taşeron sigorta dosyası açtırmaktadır. Yapmış olduğumuz işin gereği açılan sigorta dosyaları 1-6 ay aralığında işlerin tamamlanması sebebi ile kapatılmaktadır. İşlerimizi yaparken hastalıktan dolayı raporlu olan veya iş kazası neticesi raporlu olan personellerimiz olmaktadır. İşlerimizin tamamlanması sebebi ile işyeri kapanışını vermeden önce İş kazası geçirip raporlu olan bir personelimizin çıkışı için mutlaka rapor bitimini beklememiz gerekir mi? İş yeri kapanışımızın raporlu personelin raporu ile bir ilgisi var mıdır? Kapanış yapıp kapanış tarihi itibari ile iş kazası geçirmiş raporu devam eden personelin SGK çıkışını kapanış günü itibari ile vermek hatalı bir işlem midir?

Cevap : işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi dışında, hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren tarafından işçinin iş sözleşmesinin bildirimsiz feshedilebilmesi; hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerle işçinin işyerine gelememe durumu/süresi, işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 4857 sayılı Kanunun "Süreli fesih" başlıklı 17'nci maddesindeki bildirim sürelerini 6 hafta aşmasından sonra mümkün olabilmektedir. Bildirim süresinin sözleşmelerle artırılmadığı dikkate alındığında; 4.1. Hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerden dolayı işyerine gelememe süresi, işi 6 aydan az sürmüş olan işçi için 2 + 6 = 8 hafta (56 gün), 4.2. Hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerden dolayı işyerine gelememe süresi, işi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş olan işçi için 4 + 6 = 10 hafta (70 gün), 4.3. Hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerden dolayı işyerine gelememe süresi, işi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için 6 + 6 = 12 hafta (84 gün), 4.4. Hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerden dolayı işyerine gelememe süresi, işi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 + 6 = 14 (98 gün), Süreyi aşmasından sonra işçinin iş sözleşmesinin feshedilebilmesi mümkündür. Belirtilen süreler aşılmadan işçinin iş sözleşmesi feshedilememektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.