Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.03.2021 15:43 (Üye) Soru : Merhaba, 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kira ödemelerinde uygulanan %10 stopaj oranına ilişkin indirim süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Buna göre 2021 Mart ayında yeni sözleşmesi imzalanan 1 yıllık kira bedeli peşin ödendi ise kira stopajını ödeme yaptığımız ayda ki geçerli duruma göre yani %10 a göre mi stopaj beyan etmeliyiz? Bilginize sunarım, Saygılarımla,

Cevap : 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerdeki stopaj oranlarına ilişkin 3319 Sayılı Karar yayımlandı. Kararın 2 nci maddesi ile aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenerek %10’luk stopaj oranlarının 31.05.2021 tarihine kadar devam ettirilmesi sağlanmıştır. Eklenen madde: “GEÇİCİ MADDE 2- 1/1/2021 tarihinden 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan ödemelerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerinde yer alan oranlar %10 olarak uygulanır.” Buna göre, kira ödemelerinde geçerli olan %20’lik genel stopaj oranı da dahil olmak üzere, aşağıdaki ödemeler üzerinden %10 oranında stopaj uygulamasına 31.05.2021 tarihine kadar devam edilecektir. DİĞER TARAFTAN KARARIN 5 İNCİ MADDESİNDE BU STOPAJ İNDİRİMİNİN, 01.01.2021-31.05.2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN OLUP YİNE BU TARİH ARALIĞINDA YAPILAN ÖDEMELER İÇİN GEÇERLİ OLACAĞI BELİRTİLMİŞTİR. BU HÜKÜMDEN, OCAK-MAYIS DÖNEMİNE İLİŞKİN OLSA BİLE HAZİRAN VE DEVAMINDA ÖDENECEK KİRALAR İLE OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE PEŞİNEN ÖDENMESİNE KARŞIN HAZİRAN VE DEVAMI AYLARA AİT KİRALARIN BU STOPAJ İNDİRİMİNDEN YARARLANDIRILMAYACAĞI ANLAŞILMAKTADIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.