Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2021 20:20 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman Sgk ya prim borcu bulunan işyerleri 27256 prim teşviğinden (4447 28. Mad) yararlanabilir mi.

Cevap : 27256 kanun numaralı APHB/MPHB’den tahakkuk edecek primlerin süresinde ödenip ödenmediği ile Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunup bulunmadığı şartları aranmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.