Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2021 14:35 (Üye) Soru : 09.02.2021 Tarih 526 sıra numaralı tebliğ ile sağlık kuruluşları 01.07.2021 tarihinde e-faturaya geçme zorunluluğu getirildi. Gözlükçü optisyenlik müessesi müşterimin ayrıca e-deftere geçme zorunluluğu varmıdır. Geçmek zorunda ise hangi tarih itibariyle e-deftere geçmek zorundadır.

Cevap : Merhaba; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.). 1 Temmuz 2021 tarihinde e-fatura ve e-arşiv faturaya geçecek olup; takip eden takvim yılının başından itibaren e-defter uygulamasına dahil olacaklardır iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.