Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2021 20:25 (Üye) Soru : Merhabalar; Bir adres değişikliği yaptık 05.03.2021 tarihinde fakat SGM' ye bunu bildirmediğimiz (eski SGM Kartal yeni SGM Ümraniye) için bende bugün yeni SGM' ye dosya açılışı yaptım. Fakat adres değişikliği 05.03.2021 tarihinde dosya 24.03.2021 tarihinde açıldı ve memur nakil kodla sigortalıyı yeni adrese nakledin dedi. Bununla ilgili bir cezalı durumla karşılaşabilir miyiz ?

Cevap : Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesine göre; aynı il içindeki adres veya isim değişiklikleri, dayanağı bilgi ve belgeleriyle birlikte değişiklik tarihini takip eden 10 gün içinde yazılı olarak bağlı bulunulan SGK İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilir. Bu düzenleme çerçevesinde, aynı il içindeki adres değişiklikleri nedeniyle yeni bir işyeri tescili ve dolayısıyla işyeri bildirgesi verilmeyecek, sadece durum bir yazılı dilekçe ile ilgili SGK Ünitesine bildirilecektir. Bu bildirim nedeniyle 5510 sayılı Kanun açısından herhangi bir idari para cezası söz konusu olmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.