Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2021 10:10 (Üye) Soru : Vergi muafiyeti olan bir vakfa yapılan et işleme hizmeti karşılığında kesilen fatura bedelini vakıf et olarak ödemek istiyor . Bu durumda gider pusulası düzenlenip % 5 stopaj tevkifatı yapılsa ve sorumlu sıfatı ile % 1 kdv beyan edilip ödense , doğru yapmış olurmuyuz.

Cevap : Yanlış yapmış olursunuz. Bahsettiğiniz iş için hizmeti veren mükellef fatura düzenler faturada % 18 KDV hesaplar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.