Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2021 10:20 (Üye) Soru : 2020 yılı 600.000,00 TL üzer ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde bordroda yer alan brüt ücret + ek ödemeler ( ÖSS + BES+Hayat sigortası+Prim Ödemesi ) tutarları dikkate alınıp ödenen sgk işçi pirimi ve işsizlik sigortası primi düşüldükten sonra kalan tutar safi gelir matrahı olarak dikkate mi alınacak yoksa bordrodaki kümülatif vergi matrahından ödenen sgk işçi primi ve işsizlik sigortası primi düşüldükten sonra kalan tutarın safi gelir matrahı olarak 600.000,00 tl yi aşıp aşmadığına mı bakılacak. Bu konuda görüşlerinizi bildirmenizi rica ederim.

Cevap : Hesaplamada dikkete alınacak Tutar GAYRİSAFİ TUTARI dır. Bu tutardan vergi sgk, ve kesintileri indirilir. Vergi matrahından ise özel sağlık sigorta primi engelli indirimi indirilir Bes indirilmez.600.000 mukayesesi GAYRİSAFİ TUTAR (Brüt ücret) dan yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.