Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2021 10:21 (Üye) Soru : 600.000,00 TL üzeri ücret gelir beyannamesinde bordroda yer alan ek ödemeler ( Bes+hayat sigortası+Özel sağlık sigortas) kümülatif vergi matrahına dahil edilir mi? Beyannamede indirim konusu yapılabilir mi?

Cevap : Hesaplamada dikkate alınacak Tutar GAYRİSAFİ TUTARI dır. Bu tutardan vergi sgk, ve kesintileri indirilir. Vergi matrahından ise özel sağlık sigorta primi engelli indirimi indirilir Bes indirilmez.600.000 mukayesesi GAYRİSAFİ TUTAR (Brüt ücret) dan yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.