Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2021 12:44 (Üye) Soru : Merhaba. Bir avukatın Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliğine verdiği hizmet nedeniyle serbest meslek makbuzu stopajlı mı yoksa stopajsız mı düzenlenmeli? KDV Genel Tebliğine göre KDV'den de istisna olması gerekiyor, değil mi? Teşekkürler.

Cevap : Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliğinin Muhtasar mükellefiyeti var ise GV stopajı yapılır. KDV KANUN 15. MADDESİ Madde 15 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır: a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, 2. Bu istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. Yukarıda sayılan kurumlar dahil ise KDV hesaplanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.