Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2021 13:52 (Üye) Soru : Değerli üstad. Gelir vergisine tabi bir mükellefimin ayrıca istanbul da bir şirkete ortaklığı bulunmaktadır. Ortaklığı bulunan şirket 2020 yılında kar dağıtımı yapmıştır. Brüt Kar Payı 471.500 TL Gelir Stopaj ise 70725 TL dir. Kar Payını Yıllık gelir vergi beyanını verirken Yarısını beyan edeceğim.Kesintinin de tamamını göstereceğim. ayrıca bu mükellefim yine o şirketten 2020 yılında huzur hakkı almış. Aldığı huzur hakkı NORMAL KAZANÇ(GV MATR) -= 675633,77 tl DİR.KESİNTİ OLARAK 221335,50 tl gelir vergisi , 5128,27 tl damga vergisi yani totalde 226463,77 TL vergi kesintileri vardır. Net Kazancı 449200 TL ye düşmektedir. Sorum şu - 1-Gelir vergi beyanında Huzur hakkını beyan edecekmiyim. 1. işverenden alınan ücret vsvs -(Brüt olarak 600 bini aştığı için edeceğim gibi- eski sistemde tek işverenden alınan ücret denildiği için beyan dışı olacaktı ) bu geliri ücret gelirleri içerisinde mi göstereceğim. damga vergi kesintilerini de çıkacak olan vergiden düşebilir miyim. 2-Kar payını da menkul sermaye iradı bölümünde 608. koddan mı beyan edeceğim. Bilgi verirseniz sevinirim. Saygılarımla

Cevap : 1-2020 yılında elde edilen ücretin GAYRİSAFİ TUTARI 600.000 TL üstünde olması halinde yıllık beyannameye dahil edilir. Damga vergisi düşülmez. SGK kesintileri düşülür. 2-Kar Payı yıllık GV beyannamesinde MSİ bölümünde 606 kod ile beyan edilir. Her iki gelir toplanarak beyan edilir.hesaplanan vergiden ücret ve kar payından kesilen vergiler indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.