Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2021 14:30 (Üye) Soru : Vergi Dairesinden mükellefe gelen yazıda mal aldığı firma ile ilgili haklarında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen, mükellef olduğu bu nedenle de mükelleften ödeme belgelerinin ibrazı veya kdv indirim tutarının indirim hesaplarından çıkartarak kdv beyanını düzeltenler özel esaslara alınmayacak şeklinde yazı gönderilmiş, gönderilen yazının dönemi 2018 yılı ancak mükellefin aynı firmadan 2019 yılı içerisinde de mal alımı var, rakamlar düşük olduğu için kısmen bankadan ödemiş kısmen nakit ödenmiş, firma sıkıntı yaşamamak için alışlara isabet eden kdv tutarını tamanı çıkararak kdv beyanlarını pişmanlık ile düzeltme vermiştir. vergi dairesinden aramışlar, pişmanlık hükümlerine göre düzeltme veremezsiniz kanuni süresinden sonra düzeltme şeklinde vermeniz gerektiğini ifade etmişlerdir. Verilen düzeltme beyanlarını vergi dairesi kanuni süresinde sonra düzeltme şeklinde olarak dikkate alacaklarını ayrıca vergi ziyaı cezası geleceğini beyan etmişlerdir Bu işlem doğru mudur? Doğru ise şayet Bu durumda sadece vergi dairesinin tespiti olduğu dönem 2018 dönemi için kss –düzeltme yapması gerekmez mi ? vergi dairesinin tespiti olmayan dönemler gönüllü olarak mükeflef tarafından düzeltildiği için pişmanlık ile verilmesi doğru bir işlem değil midir? Bu konu yoruma açıkmıdır veya net midir.? Nasıl bir yol izleyebiliriz, saygılarımla

Cevap : VD nin yapmış olduğu işlem doğrudur. önceden tespit olduğu için Pişmanlık hükümleri uygulanmaz. Vergi dairesi tarafından tespit edilemeyen dönemler için Pişmanlık ile beyanname verilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.