Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2021 16:06 (Üye) Soru : Dün sorduğum mali müşavirlerin belirlenmiş alıcılara ( örneğin Organize sanayi bölgesinde kurulu müşterilerine ) düzenleyeceği ser. mes. makbuzunda kdv tevkifatı kapsamına girip girmediğini sormuştum. Verdiğiniz yanıtta: 5/10 oranında tevkifat uygulanacağını söylemişsiniz. Teşekkür ederim. Ancak Odamızın internet sayfasından aldığım KDV. TEVKİFATI ile ilgili yayınladığı bilgilendirmeyi altta iletiyorum. Danışma ve denetim hizmetlerindeki tevkifat oranı 9/10 olmayacak mı.? Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler 9/10 9/10 BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)

Cevap : Dün size verdiğimiz yanıt da organize sanayi sitelerine verilen hizmet diye bir kavram kullanmadık Sadece 5/10 oranında KDV tevkifatı yapılacak kurum ve kuruluşların kiler olduğu belirtildi Bunlar ; **5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, **Bankalar ,SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında kdv tevkifatı uygulanır. DİĞER Taraftan Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler in tanımındaki Danışmanlık ise tebliği de aşağıdaki gib açıklanmıştır. 2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara SAYILANLAR AŞAĞIDADIR) karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 2.1.3.2.2.2. Kapsam Bu bölüm kapsamına; - Piyasa etüt-araştırma, - Ekspertiz, - Plan-proje, - Teknik, ekonomik, MALİ MALİ VE HUKUKİ ALANDA SUNULAN DANIŞMANLIK, MÜŞAVİRLİK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER GİRMEKTEDİR. BELİRLENMİŞ ALICILAR (SAYILANLAR) (LİSTE AŞAĞIDADIR.) BELİRLENMİŞ KURUM VE KURULUŞLAR - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, Sigorta ve reasürans şirketleri,( 01/03/2021 den itibaren) Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren) Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren) Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren) - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler Kalkınma ve Yatırım ajansları SONUÇ OLARAK ; 5/10 KAPSAMINA GİREN TESLİMLER VE TESLİM YAPILANLAR AYRI KİŞİ VE KURUMLARDIR 9/10 KAPSAMINA GİREN TESLİMLER VE TESLİM YAPILANLAR AYRI KİŞİ VE KURUMLARDIR
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.