Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2021 16:28 (Üye) Soru : Sayın danışman müşavirliğini yaptığım reklam ajansı Ltd şti'ne gelir vergisi mükellefi instagram fenomeni tarafından reklam tanıtım bedeli olarak e arşiv fatura düzenlenmiştir. Düzenlenen faturada 10/3 kdv tevkifatı yapılmış olup ayrıca %15 gv stopajı hesaplanmıştır. Bu işlem doğrumudur. Vereceğiniz cevaba istinaden ayrıca reklam ajansı Ltd şti. Firmamız, tam mükellef kurumlar vergisi mükellefi olan müşterilerine dijital ürün tanıtımı içerikli e fatura düzenlemektedir. Düzenleyeceğimiz e faturada 10 /3 kdv tevkifatının yanında ayrıca %15 gv stopajı hesaplayacakmıyız.

Cevap : Düzenlenen fatura doğrudur. % 15 GV tevkifatı ve 3/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) .TİCARİ REKLAM Tebliği de aşağıdaki tanımlama yapılmaktadır. 2.1.3.2.15.2. Kapsam Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır. Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Buna göre, KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar tarafından, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımlarında (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.