Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.03.2021 09:40 (Üye) Soru : Merkezin bulunduğu il dışında şube açılışı ticaret sicile tescil edilen işyerinin; 1) Şube Açılış vergi dairesi bildirimi, merkez adresinin bağlı olduğu vergi dairesine interaktif vergi dairesinden yapılabilirmi ? 2) Şube Açılış vergi dairesi bildirimi, şube adresinin bağlı olduğu vergi dairesine interaktif vergi dairesinden yapılabilirmi ? (ki sistemde şube vergi dairesi otomatik çıkmadığından nasıl olabilir) 3) Tercih edilmesi halinde stopaj vs in merkez muhtasar beyanıyla yapılması halinde şube vergi dairesi dilekçelerinde bu mükellefiyetsiz şube durumu/tercihi belirtilmelimidir? 4) Şube vergi dairesi bildirimini müteakip şube vergi dairesince şubeye yoklama çıkartılır mı?(yoklama istisnaları yok farzediniz) 5) Şubede bulundurulması veya asılması gereken vergi levhası merkezin vergi levhasımıdır yoksa şube adresinin yeraldığı bir vergi levhası çıkartılabilirmi? sistemden veya başka bişekilde alınabilirmi/çıkartılabilirmi?

Cevap : Şube açılışı Merkez deki ve şubenin bulunduğu Vergi Dairelerine İnteraktif VD sisteminden bilgi verilecektir. Sistemden oluşturulan Vergi levhasını çıktısı veya fotokopisi şubede de bulunacaktır.Vergi levhası asılmaz Sadece bulundurulur.İdarenin Yoklama yapacağı konu ve zamanlamayı biz bilemeyiz. Vergi idaresi ihtiyaç olduk ca yoklama yaptırma hakkı vardır. Detaylı bilgi için VD ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.