Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.03.2021 11:23 (Üye) Soru : sayın danışman ;7256 sayılı kanun ile geçici vergiler ayrı olarak taksitlendirilmiştir. 2020 kurumlar vergisi beyanı verirken mahsup edilecek olan tutar ödenmiş olan taksitler kadar mahsup edilmesi gerektiği açıklanmıştır. fakat elimizdeki geçici vergiye ait taksitlendirme listesinde yapılandırılan alacak tutarı katsayı tutarı şeklinde ayrı ayrı gösterilmiş.2 taksit ödendiğini düşünürsek buradaki baz almamız gereken tutar hangisi olmasılıdır?Yardımlarınızı rica ederim.

Cevap : KV beyannamesi verilene kadar ödenen tutar mahsup edilir. 7256 SAYILI YASAYA GÖRE YAYIMLANAN GENEL TEBLİĞİ DE AŞAĞIDAKİ İFADELER YER ALMAKTADIR. ""Geçici vergilerin yıllık gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesi için mahsup tarihi itibarıyla ödenmiş olması gerekmektedir. 7256 sayılı Kanuna göre geçici vergilerin yapılandırılmış olması bu vergilerin ödendiği anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde Kanun kapsamında yapılandırılmış ancak ödenmemiş geçici vergi asıllarının yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, yapılandırılmış ve yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinden önce ödenmiş olan geçici vergilerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edileceği, ödenmemiş geçici vergi asıllarının ise terkin edileceği tabiidir.""
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.