Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.03.2021 13:55 (Üye) Soru : iyi günler Yurtdışındaki firmaya yurtiçindeki firmalardan malzeme,makine vb alımları için danışmanlık hizmetleri verilmektedir.Bu şekilde yurtdışındaki firmaya kesilen danışmanlık faturası kdv istinası olarak hizmet ihracı olarak değerlendirilebilirmi? Fatura açıklaması danışmanlık bedeli yazılabilirmi?

Cevap : Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler katma değer vergisinden istisna.dır. Kanun’un 12. maddesine göre de bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için; Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılması ve Hizmetten yurt dışında faydalanılması, gerekiyor. Hizmet ihracına ilişkin istisna, yurt dışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilir. Faturada danışmanlık/hizmet bedeli gibi tanımlama yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.