Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.03.2021 13:26 (Üye) Soru : Tek ortaklı yabancı şirket açılışımız mevcut dışarıdan yabancı müdür atayacağız. Müdür ssk'lı olacak yani şirketin 1. işçisi olacak. şirket sahibi yurt dışında yaşıyor Türkiye'de çalışma izni almamız gerekiyor mu birde ortak ve müdür yabancı olduğu için Türk vatandaşı çalıştırma zorunluluğu mevcut mudur.

Cevap : Şirket müdürü yabancı uyruklu ise o kişinin çalışma izni alması zorunludur. Yabancı ortağın, Türkiye de geçerli bir ikamet tezkeresi bulunması durumunda yurt içinden, ikamet tezkeresi olmaması durumunda vatandaşı olduğu ülkenin Türk büyükelçiliği aracılığıyla çalışma izni müracaatı yapılır. Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlar kriterlerini karşılayan işletmelerde kilit personel konumundaki ilk yabancının çalışma izin talebi değerlendirilirken 5 Türk vatandaşı istihdamı aranılmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.