Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2021 09:19 (Üye) Soru : Öncelikle selamlar. En son çıkan tevkifat kanununa istinaden özel hastanelerin sosyal güvenlik kurumuna aylık hakedişe istinaden kesmiş oldukları faturalarda 5/10 tevkifat uygulanacak mı? Şimdiden teşekkürler.

Cevap : KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, **Bankalar ,SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında kdv tevkifatı uygulanır. 01/03/2021 tarihinde yürürlüğe giren 35 Seri nolu KDV Genel Tebliğinin 9. maddesi ile yapılan düzenlemede ; TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” Hükmü yer almaktadır. Özel sağlık kurumlarının 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara verdikleri hizmetler için düzenleyecekleri faturada KDV tevkifatı hesaplanacağı görüşündeyiz. Yukarıda da belirtildiği üzere SGK 5018 sayılı yasa kapsamında kamu kurumudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.