Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2021 09:18 (Üye) Soru : Üstadım, firmam finansman ihtiyacı için bir firmadan döviz aldı, bankaya yatan bu işlem geri ödenecek ama uzun vadede ve taksitler halinde her hangi bir faiz ve vade farkı yok döviz olarak alınacak döviz olarak ödenecek sorum, MB döviz Alıç kur giriş yapıcam, 102 Banka 340 ve 440 Alınan Avans kayıt yapıcam. Geçiçi ve sene sonu Avansı değerleyip 646 ve 656 yazmak sakınca yaratırmı, Ödrmdikçe 340-Alınan Abans. 102 Banka doğrumu , son tebliğe göre Gider kısıtlaması Özkaynaklara orana göre 656 Kambiyp zararıma uygulanırmı

Cevap : Finansla gider kısıtlaması; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmının kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır. FAİZ ÖDEMESİ olmadığı için gider kısıtlaması yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.